Zasady przetwarzania danych osobowych – RODO:


  1. Administratorem danych osobowych jest: Alalu Szkoła Językowa Izabela Burkat, ul. Motarskiego 4, 30-608 Kraków, tel : 783 348 207, email: info@alalu.pl .
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły Językowej Alalu, w szczególności prowadzenia procesu rekrutacji, prawidłowego przebiegu procesu nauczania, prowadzenia ewidencji uczestników zajęć,  rejestracji tematów zajęć, komunikacji oraz rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/f RODO.
  3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby współpracujące z Alalu Szkoła Językowa Izabela Burkat i nie  będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej,  papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda w rozumieniu RODO art.6 ust 1. lit. a).
  5. Dane osoby przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  6. Przetwarzanie danych sobowych będzie się odbywać w czasie korzystania przez osobę z naszych usług.
  7. W zakresie swoich danych osobowych przysługuje prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej  danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonych zajęciach.
  10. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych  osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.

Website Security Test