Język angielski dla dzieci od 6 do 7 lat

Oto kolejny etap w  kontakcie z językiem obcym. Teraz czas na oswajanie się z nim. W małych grupach, 6 czy 7-latki uczestniczą w licznych zabawach w języku obcym. Stopniowo dziecko rozpoznaje coraz więcej słów, wyrażeń dnia codziennego, proste zdania.  Podczas gier i zabaw ćwiczy z różnym natężeniem umiejętności : słuchania, rozumienia, powtarzania, mówienia, reagowania w języku obcym.

Dzięki specjalnie dopasowanym zabawom, dzięki już mocno rozwiniętej chęci współzawodnictwa, w sposób naturalny przyswaja język obcy, bez świadomego wysiłku i z ogromną skutecznością.Czas ten jest szczególny w rozwoju dziecka. Opuszcza bezpieczne miejsce jakim było przedszkole i  przechodzi do szkoły podstawowej , w której ponownie musi wykazać się dużymi umiejętnościami adaptacyjnymi. Coraz bardziej niezależne i przyzwyczajone do przebywania w grupie, będzie teraz koncentrowało się na nauce czytania i pisania. Jego umiejętności wyrażania się w języku ojczystym są coraz bogatsze i sprawniejsze.

Nasza metoda po raz kolejny dopasowuje się do jego nowych umiejętności i wykorzystuje to w specjalnie przygotowanych zabawach, które zaspakajają jego naturalną ciekawość.

 Język angielski dla dzieci od 6 do 7 lat

Website Security Test